වින්ඩෝස් වල ඇති Check Disk මෙවලම මඟින් ඔබගේ දෝෂ සහගත USB මතක ධාවක සදා ගන්නා අන්දම

Hi Guys! I’m Dinesh from PCWORLD.LK
Today I’m going to teach you how you can fix your USB storage device when its display “Format Your Disk” Error Message.

1. So to do this first plugin your USB Storage device in to your PC and Find out its Drive Letter by visiting your file explorer
2. So in this case I’m using one of my USB External Hard Drives and as you can see Its Drive Letter is K:
3. Now to fix errors in your USB Storage Devices you can use Check Disk Command in Command Prompt. To do this open command prompt windows by typing cmd in your start and press enter
4. Now you can use CHKDSK /? Command to see all the features in this CHKDSK Command.
5. To fix errors in your USB Storage Drive you can use /f option or /r option. For this example I’ll use /f option.
So here is the command you need to type in your command prompt:


chkdsk k: /f and press enter


If it’s not fixed your problem try the /r option like this


chkdsk k: /r and press enter


Thank you and please leave your comments bellow and subscribe to our channel.

Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Please do not enter any marketing or illegal statements | කරුණාකර අලෙවිකරණ හෝ නීති විරෝධී ප්‍රකාශන ඇතුළත් නොකරන්න.

Video Of The Day | දවසේ වීඩියෝව

එන්න අදම අපේ YouTube වැනල් එකට

පරිගණක විද්‍යාව ගැන, හැකින් ගැන, මනෝවිද්‍යාත්මක කරුණු වගේම මුල්‍ය ශාක්ෂරතාවය පිළිබඳ වීඩියෝ පාඩම් සිංහලෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඔබත් අදම මේ දැන්ම මගේ YouTube නාලිකාවත් සමඟ එකතු වෙන්න. එන්න පහත ලින්ක් එකට ගිහින් Subscribe කරන්න.

KDKTEC AND PC World Online Television

Subscribe to Weekly Email Newsletter
Joomla Extensions powered by Joobi

කාණ්ඩ අනුව ලිපි එකතුව

දින අනුව ලිපි සංරක්ෂිතය

« February 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

පැමිණීම් ගණකය

049530357
අද දිනය
ඊයේ දිනයේ
මෙම සතියේ
පසුගිය සතියේ
මෙම මාසයේ
පසුගිය මාසයේ
සියළු දිනවල
52527
63294
161808
48536720
352861
1392823
49530357
ඔබේ අයිපී අංකය: 202.180.34.186
2023-02-07 22:46
Go to top