සජීවී රූපවාහිනී නාලිකා

Click on the relevant TITLE to watch the TV channel in a new window.

If you like to watch FREE IP TV Channels from FREE IP TV Server, Read the following article: 

Free IP TV Server - Go Online and Watch TV Channels for Free


Local TV Channels Links

Hiru TV Live Stream On YouTube
Hiru TV, Asia Broadcasting Corporation (Pvt) Ltd. 35th Floor, East Tower, World Trade Center, Colombo 01.
T.P ( 94) 11 2 337 555
Fax ( 94) 11 2 346 870


Swarnavahini Live Stream On YouTube
Swarnavahini TV, EAP Networks(Pvt) Ltd,
No.676, Galle Road Colombo 03, Sri Lanka.
T.P ( 94) 11 250 3818
Fax ( 94) 11 250 3788


TV Derana Live Stream On YouTube
Derana Macro Entertainment (Pvt) Ltd, Power House (Pvt) Ltd,
No. 05, Skelton Road, Colombo 05, Sri Lanka.
T.P ( 94) 115300 800
Fax ( 94) 112506 226


http://www.rupavahini.lk/sri-lanka-rupavahini-live-tv-webcast.html
Rupavahini TV, Rupavahini Corporation,
Colombo, Sri Lanka.
T.P ( 94) 112 587 352
Fax ( 94) 112 580 131


http://tv.itn.lk/liverewind.html
Independent Television Network, Wickramasinghepura,
Battaramulla 10120, Sri Lanka.
T.P ( 94) 11 2774 424
Fax ( 94) 11 2774 591


http://sirasatv.lk/live/
Sirasa TV / MTV, MTV Channels (Pvt) Ltd,
No 20, 2nd Cross Street, Borupana Road, Rathmalana.
T.P ( 94) 115 340 115
Fax ( 94) 114 209 163


http://www.shraddha.lk/tv/
The Buddhist TV, Sri Sambodhi Viharaya,
Gregory’s Road, Colombo 7, Sri Lanka.
T.P ( 94) 11 4 422022
Fax ( 94) 11 2689308


http://www.shraddha.lk/tv/
Channel Eye, Rupavahini Corporation,
Colombo, Sri Lanka.
T.P ( 94) 112 587 352
Fax ( 94) 112 580 131


http://knswebs.com/tv/dutuinfo_players/vasanthamCore.php
Independent Television Network, Vasantham TV,
Wickramasinghepura, Battaramulla 10120, Sri Lanka.
T.P ( 94) 11-2774424
Fax ( 94) 11-2774591


http://shakthitv.lk/live
Sirasa TV / MTV, MTV Channels (Pvt) Ltd,
No 20, 2nd Cross Street, Borupana Road, Rathmalana.
T.P ( 94) 115 340 115
Fax ( 94) 114 209 163


http://tv1.lk/live/
The Buddhist TV, Sri Sambodhi Viharaya,
Gregory’s Road, Colombo 7, Sri Lanka.
T.P ( 94) 11 4 422022
Fax ( 94) 11 2689308


http://knswebs.com/tv/dutuinfo_players/maxCore.php
The Buddhist TV, Sri Sambodhi Viharaya,
Gregory’s Road, Colombo 7, Sri Lanka.
T.P ( 94) 11 4 422022
Fax ( 94) 11 2689308


http://siyathatv.lk/wp-content/themes/SiyathaTV/live.html
Siyatha TV, Colombo 7, Sri Lanka.
T.P 94 (0) 115 299 299
Fax


http://www.sritv.lk/live.php
Sri TV, Ananda Mawatha,
Colombo 10, Sri Lanka.
T.P ( 94) 115 660 001
Fax ( 94) 115 333 020


http://tnltv.lk/live
Sri TV, Ananda Mawatha,
Colombo 10, Sri Lanka.
T.P ( 94) 115 660 001
Fax ( 94) 115 333 020


http://www.lbn.lk/packages.php
Sri TV, Ananda Mawatha,
Colombo 10, Sri Lanka.
T.P ( 94) 115 660 001
Fax ( 94) 115 333 020


http://tnltv.lk/live
Sri TV, Ananda Mawatha,
Colombo 10, Sri Lanka.
T.P ( 94) 115 660 001
Fax ( 94) 115 333 020


http://www.csntv.lk
Colombo 10, Sri Lanka.
T.P ( 94) 115 660 001
Fax ( 94) 115 333 020


http://cdn.itnlanka.com/primetv.swf
Independent Television Network, Wickramasinghepura,
Battaramulla 10120, Sri Lanka.
T.P ( 94) 11 2774 424
Fax ( 94) 11 2774 591


The Buddhist TV Live Stream On YouTube


International TV Channels Links


Aljazeera - http://www.aljazeera.com/watch_now/


CNN - http://edition.cnn.com/tv/watch/live-2

 

CNN News18 LIVE TV | English News Today

 

TVSN Live Stream

 

GEO NEWS LIVE

 

Public TV Live | Public TV | Kannada Live News

 

92 News HD Live Stream

 

India Today Live TV

 

ABC 7 SWFL Live Stream

 

Bloomberg Global News

 

LIVE: Watch TRT World

 

We are trying hard to find more online free live TV channels for you and ones we found a new one we will make it sure to update this web page as soon as possible.


If you like to use Online TV 13 App to watch TV Channels via your existing internet data connection, please read the following articles of mine. 

Free Online TV 13 App to Watch 130 TV programs from 14 different countries


If you like to watch FREE IP TV Channels from FREE IP TV Server, Read this article about it : 

Free IP TV Server - Go Online and Watch TV Channels for Free


Wish you all the best.

Rate this item
(3 votes)
K Dinesh Kumara

Founder and Editor, of PC World Online Magazine

I'm an Entrepreneur and an Educator. I like ICT, Psychology, Financial Literacy, Meditation, and Yogic Sciences. Discovering, learning, experiencing, and sharing is my hobby.

Leave a comment

Dear valued users,

We welcome you to the PC World Magazine Website and appreciate your interest in commenting on our articles. This platform is intended for thoughtful discussions and exchanging ideas and information related to the topic of the article. However, please be mindful that we do not tolerate any illegal activities or marketing purposes. Misusing the comment section for such purposes will result in the immediate removal of the comment and could result in the termination of your account. We ask that you keep your comments respectful, on-topic, and relevant to the article. Additionally, please do not post personal information, hate speech, or offensive content. Thank you for your cooperation in creating a positive and productive environment for all users on the PC World Magazine Website.

Best regards,
PC World Magazine Team

1017 comments

More in this category:

The Technology Video of The Day

එන්න අදම අපේ YouTube වැනල් එකට

පරිගණක විද්‍යාව ගැන, හැකින් ගැන, මනෝවිද්‍යාත්මක කරුණු වගේම මුල්‍ය ශාක්ෂරතාවය පිළිබඳ වීඩියෝ පාඩම් සිංහලෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඔබත් අදම මේ දැන්ම මගේ YouTube නාලිකාවත් සමඟ එකතු වෙන්න. එන්න පහත ලින්ක් එකට ගිහින් Subscribe කරන්න.

KDKTEC AND PC World Online Television

Email Newsletter Subscription

Fill out the subscription form by providing your email address and name. Click on the "Subscribe" button to complete the process.


Receive HTML?

Thank you for choosing to stay updated with our latest news and offerings!
Joomla Extensions powered by Joobi

වීඩීයෝ නැරබීමට උපදෙස්

චිත්‍රපටි භාගත කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් IDM මෘදුකාංගය හා Firefox මෘදුකාංග භාවිතා කරන්න. විඩියෝ නැරබීමේ දී විඩියෝ ප්ලේයරයට උඩින් පැමිනෙන සියළුම වැළඳ දැන්වීම් ප්‍රවේශමෙන් වසා දමන්න.

නොමිලේ ටීවී බලන්න Dialog My TV

ඩයලොග් සිම් එකක් හරහා අන්තර්ජාලයට එක් වී ඩෙටා ගාස්තු නොමැතිව නොමිලේ ඩයලොග් ටීවී බලන්න

වැඩි විස්තර සඳහා

කාණ්ඩ අනුව ලිපි එකතුව

දින අනුව ලිපි සංරක්ෂිතය

« March 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

පැමිණීම් ගණකය

052709695
අද දිනය
ඊයේ දිනයේ
මෙම සතියේ
පසුගිය සතියේ
මෙම මාසයේ
පසුගිය මාසයේ
සියළු දිනවල
20977
54290
300926
51517721
1861033
1671166
52709695
ඔබේ අයිපී අංකය: 37.139.53.12
2023-03-31 09:37
Go to top