>

සජීවී රූපවාහිනී නාලිකා

Click on the relevant TITLE to watch the TV channel in a new window.

If you like to watch FREE IP TV Channels from FREE IP TV Server, Read the following article: 

Free IP TV Server - Go Online and Watch TV Channels for Free


Local TV Channels Links

Hiru TV Live Stream On YouTube
Hiru TV, Asia Broadcasting Corporation (Pvt) Ltd. 35th Floor, East Tower, World Trade Center, Colombo 01.
T.P ( 94) 11 2 337 555
Fax ( 94) 11 2 346 870


Swarnavahini Live Stream On YouTube
Swarnavahini TV, EAP Networks(Pvt) Ltd,
No.676, Galle Road Colombo 03, Sri Lanka.
T.P ( 94) 11 250 3818
Fax ( 94) 11 250 3788


TV Derana Live Stream On YouTube
Derana Macro Entertainment (Pvt) Ltd, Power House (Pvt) Ltd,
No. 05, Skelton Road, Colombo 05, Sri Lanka.
T.P ( 94) 115300 800
Fax ( 94) 112506 226


http://www.rupavahini.lk/sri-lanka-rupavahini-live-tv-webcast.html
Rupavahini TV, Rupavahini Corporation,
Colombo, Sri Lanka.
T.P ( 94) 112 587 352
Fax ( 94) 112 580 131


http://tv.itn.lk/liverewind.html
Independent Television Network, Wickramasinghepura,
Battaramulla 10120, Sri Lanka.
T.P ( 94) 11 2774 424
Fax ( 94) 11 2774 591


http://sirasatv.lk/live/
Sirasa TV / MTV, MTV Channels (Pvt) Ltd,
No 20, 2nd Cross Street, Borupana Road, Rathmalana.
T.P ( 94) 115 340 115
Fax ( 94) 114 209 163


http://www.shraddha.lk/tv/
The Buddhist TV, Sri Sambodhi Viharaya,
Gregory’s Road, Colombo 7, Sri Lanka.
T.P ( 94) 11 4 422022
Fax ( 94) 11 2689308


http://www.shraddha.lk/tv/
Channel Eye, Rupavahini Corporation,
Colombo, Sri Lanka.
T.P ( 94) 112 587 352
Fax ( 94) 112 580 131


http://knswebs.com/tv/dutuinfo_players/vasanthamCore.php
Independent Television Network, Vasantham TV,
Wickramasinghepura, Battaramulla 10120, Sri Lanka.
T.P ( 94) 11-2774424
Fax ( 94) 11-2774591


http://shakthitv.lk/live
Sirasa TV / MTV, MTV Channels (Pvt) Ltd,
No 20, 2nd Cross Street, Borupana Road, Rathmalana.
T.P ( 94) 115 340 115
Fax ( 94) 114 209 163


http://tv1.lk/live/
The Buddhist TV, Sri Sambodhi Viharaya,
Gregory’s Road, Colombo 7, Sri Lanka.
T.P ( 94) 11 4 422022
Fax ( 94) 11 2689308


http://knswebs.com/tv/dutuinfo_players/maxCore.php
The Buddhist TV, Sri Sambodhi Viharaya,
Gregory’s Road, Colombo 7, Sri Lanka.
T.P ( 94) 11 4 422022
Fax ( 94) 11 2689308


http://siyathatv.lk/wp-content/themes/SiyathaTV/live.html
Siyatha TV, Colombo 7, Sri Lanka.
T.P 94 (0) 115 299 299
Fax


http://www.sritv.lk/live.php
Sri TV, Ananda Mawatha,
Colombo 10, Sri Lanka.
T.P ( 94) 115 660 001
Fax ( 94) 115 333 020


http://tnltv.lk/live
Sri TV, Ananda Mawatha,
Colombo 10, Sri Lanka.
T.P ( 94) 115 660 001
Fax ( 94) 115 333 020


http://www.lbn.lk/packages.php
Sri TV, Ananda Mawatha,
Colombo 10, Sri Lanka.
T.P ( 94) 115 660 001
Fax ( 94) 115 333 020


http://tnltv.lk/live
Sri TV, Ananda Mawatha,
Colombo 10, Sri Lanka.
T.P ( 94) 115 660 001
Fax ( 94) 115 333 020


http://www.csntv.lk
Colombo 10, Sri Lanka.
T.P ( 94) 115 660 001
Fax ( 94) 115 333 020


http://cdn.itnlanka.com/primetv.swf
Independent Television Network, Wickramasinghepura,
Battaramulla 10120, Sri Lanka.
T.P ( 94) 11 2774 424
Fax ( 94) 11 2774 591


The Buddhist TV Live Stream On YouTube


International TV Channels Links


Aljazeera - http://www.aljazeera.com/watch_now/


CNN - http://edition.cnn.com/tv/watch/live-2

 

CNN News18 LIVE TV | English News Today

 

TVSN Live Stream

 

GEO NEWS LIVE

 

Public TV Live | Public TV | Kannada Live News

 

92 News HD Live Stream

 

India Today Live TV

 

ABC 7 SWFL Live Stream

 

Bloomberg Global News

 

LIVE: Watch TRT World

 

We are trying hard to find more online free live TV channels for you and ones we found a new one we will make it sure to update this web page as soon as possible.


If you like to use Online TV 13 App to watch TV Channels via your existing internet data connection, please read the following articles of mine. 

Free Online TV 13 App to Watch 130 TV programs from 14 different countries


If you like to watch FREE IP TV Channels from FREE IP TV Server, Read this article about it : 

Free IP TV Server - Go Online and Watch TV Channels for Free


Wish you all the best.

Rate this item
(3 votes)

Leave a comment

Please do not enter any marketing or illegal statements | කරුණාකර අලෙවිකරණ හෝ නීති විරෝධී ප්‍රකාශන ඇතුළත් නොකරන්න.

එන්න අදම අපේ YouTube වැනල් එකට

පරිගණක විද්‍යාව ගැන, හැකින් ගැන, මනෝවිද්‍යාත්මක කරුණු වගේම මුල්‍ය ශාක්ෂරතාවය පිළිබඳ වීඩියෝ පාඩම් සිංහලෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඔබත් අදම මේ දැන්ම මගේ YouTube නාලිකාවත් සමඟ එකතු වෙන්න. එන්න පහත ලින්ක් එකට ගිහින් Subscribe කරන්න.

KDKTEC AND PC World Online Television

Subscribe to Weekly Email Newsletter
Joomla Extensions powered by Joobi

වීඩීයෝ නැරබීමට උපදෙස්

චිත්‍රපටි භාගත කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් IDM මෘදුකාංගය හා Firefox මෘදුකාංග භාවිතා කරන්න. විඩියෝ නැරබීමේ දී විඩියෝ ප්ලේයරයට උඩින් පැමිනෙන සියළුම වැළඳ දැන්වීම් ප්‍රවේශමෙන් වසා දමන්න.

නොමිලේ ටීවී බලන්න Dialog My TV

ඩයලොග් සිම් එකක් හරහා අන්තර්ජාලයට එක් වී ඩෙටා ගාස්තු නොමැතිව නොමිලේ ඩයලොග් ටීවී බලන්න

වැඩි විස්තර සඳහා

කාණ්ඩ අනුව ලිපි එකතුව

දින අනුව ලිපි සංරක්ෂිතය

« February 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

පැමිණීම් ගණකය

005408006
අද දිනය
ඊයේ දිනයේ
මෙම සතියේ
පසුගිය සතියේ
මෙම මාසයේ
පසුගිය මාසයේ
සියළු දිනවල
1944
5880
7824
4868074
63292
257087
5408006
ඔබේ අයිපී අංකය: 3.226.97.214
2020-07-13 08:15

දවසේ වීඩියෝව

Go to top