සජීවී රූපවාහිනී නාලිකා

Click on the relevant TITLE to watch the TV channel in a new window.

If you like to watch FREE IP TV Channels from FREE IP TV Server, Read the following article: 

Free IP TV Server - Go Online and Watch TV Channels for Free


Local TV Channels Links

Hiru TV Live Stream On YouTube
Hiru TV, Asia Broadcasting Corporation (Pvt) Ltd. 35th Floor, East Tower, World Trade Center, Colombo 01.
T.P ( 94) 11 2 337 555
Fax ( 94) 11 2 346 870


Swarnavahini Live Stream On YouTube
Swarnavahini TV, EAP Networks(Pvt) Ltd,
No.676, Galle Road Colombo 03, Sri Lanka.
T.P ( 94) 11 250 3818
Fax ( 94) 11 250 3788


TV Derana Live Stream On YouTube
Derana Macro Entertainment (Pvt) Ltd, Power House (Pvt) Ltd,
No. 05, Skelton Road, Colombo 05, Sri Lanka.
T.P ( 94) 115300 800
Fax ( 94) 112506 226


http://www.rupavahini.lk/sri-lanka-rupavahini-live-tv-webcast.html
Rupavahini TV, Rupavahini Corporation,
Colombo, Sri Lanka.
T.P ( 94) 112 587 352
Fax ( 94) 112 580 131


http://tv.itn.lk/liverewind.html
Independent Television Network, Wickramasinghepura,
Battaramulla 10120, Sri Lanka.
T.P ( 94) 11 2774 424
Fax ( 94) 11 2774 591


http://sirasatv.lk/live/
Sirasa TV / MTV, MTV Channels (Pvt) Ltd,
No 20, 2nd Cross Street, Borupana Road, Rathmalana.
T.P ( 94) 115 340 115
Fax ( 94) 114 209 163


http://www.shraddha.lk/tv/
The Buddhist TV, Sri Sambodhi Viharaya,
Gregory’s Road, Colombo 7, Sri Lanka.
T.P ( 94) 11 4 422022
Fax ( 94) 11 2689308


http://www.shraddha.lk/tv/
Channel Eye, Rupavahini Corporation,
Colombo, Sri Lanka.
T.P ( 94) 112 587 352
Fax ( 94) 112 580 131


http://knswebs.com/tv/dutuinfo_players/vasanthamCore.php
Independent Television Network, Vasantham TV,
Wickramasinghepura, Battaramulla 10120, Sri Lanka.
T.P ( 94) 11-2774424
Fax ( 94) 11-2774591


http://shakthitv.lk/live
Sirasa TV / MTV, MTV Channels (Pvt) Ltd,
No 20, 2nd Cross Street, Borupana Road, Rathmalana.
T.P ( 94) 115 340 115
Fax ( 94) 114 209 163


http://tv1.lk/live/
The Buddhist TV, Sri Sambodhi Viharaya,
Gregory’s Road, Colombo 7, Sri Lanka.
T.P ( 94) 11 4 422022
Fax ( 94) 11 2689308


http://knswebs.com/tv/dutuinfo_players/maxCore.php
The Buddhist TV, Sri Sambodhi Viharaya,
Gregory’s Road, Colombo 7, Sri Lanka.
T.P ( 94) 11 4 422022
Fax ( 94) 11 2689308


http://siyathatv.lk/wp-content/themes/SiyathaTV/live.html
Siyatha TV, Colombo 7, Sri Lanka.
T.P 94 (0) 115 299 299
Fax


http://www.sritv.lk/live.php
Sri TV, Ananda Mawatha,
Colombo 10, Sri Lanka.
T.P ( 94) 115 660 001
Fax ( 94) 115 333 020


http://tnltv.lk/live
Sri TV, Ananda Mawatha,
Colombo 10, Sri Lanka.
T.P ( 94) 115 660 001
Fax ( 94) 115 333 020


http://www.lbn.lk/packages.php
Sri TV, Ananda Mawatha,
Colombo 10, Sri Lanka.
T.P ( 94) 115 660 001
Fax ( 94) 115 333 020


http://tnltv.lk/live
Sri TV, Ananda Mawatha,
Colombo 10, Sri Lanka.
T.P ( 94) 115 660 001
Fax ( 94) 115 333 020


http://www.csntv.lk
Colombo 10, Sri Lanka.
T.P ( 94) 115 660 001
Fax ( 94) 115 333 020


http://cdn.itnlanka.com/primetv.swf
Independent Television Network, Wickramasinghepura,
Battaramulla 10120, Sri Lanka.
T.P ( 94) 11 2774 424
Fax ( 94) 11 2774 591


The Buddhist TV Live Stream On YouTube


International TV Channels Links


Aljazeera - http://www.aljazeera.com/watch_now/


CNN - http://edition.cnn.com/tv/watch/live-2

 

CNN News18 LIVE TV | English News Today

 

TVSN Live Stream

 

GEO NEWS LIVE

 

Public TV Live | Public TV | Kannada Live News

 

92 News HD Live Stream

 

India Today Live TV

 

ABC 7 SWFL Live Stream

 

Bloomberg Global News

 

LIVE: Watch TRT World

 

We are trying hard to find more online free live TV channels for you and ones we found a new one we will make it sure to update this web page as soon as possible.


If you like to use Online TV 13 App to watch TV Channels via your existing internet data connection, please read the following articles of mine. 

Free Online TV 13 App to Watch 130 TV programs from 14 different countries


If you like to watch FREE IP TV Channels from FREE IP TV Server, Read this article about it : 

Free IP TV Server - Go Online and Watch TV Channels for Free


Wish you all the best.

Rate this item
(3 votes)
K Dinesh Kumara

Mr. K Dinesh Kumara

Founder and Editor,

PC World Online Magazine

I'm an Entrepreneur & an Educator. I like Psychology and ICT. I'm a Workaholic too. Learning is my Hobby.

Address: 5th Mile Post, Nannapurawa, Bibile, Sri Lanka. 91519.

Telephone and SMS: 070 204 2691

Skype ID: kdktec

E-Mail: kdkrun@gmail.com

Website: https://www.pcworld.lk

My Upwork Profile: https://www.upwork.com/freelancers/~01346a1284f2b07b13

 

Social Network Channels

FaceBook: https://www.facebook.com/KDineshKumara

YouTube: https://youtube.com/c/KDKTECPCWorldOnlineTelevision

Twitter: https://twitter.com/kdktec

Leave a comment

Please do not enter any marketing or illegal statements | කරුණාකර අලෙවිකරණ හෝ නීති විරෝධී ප්‍රකාශන ඇතුළත් නොකරන්න.

11052 comments

 • RobertIcork

  RobertIcork - ඉරිදා, ඔක්තෝබර් 02 2022

  [url=https://1xbet-mobi.dp.ua]1xbet вход[/url]

  Холл 1Xbet в личный кабинет, ставки сверху яхтинг онлайн. 1Хбет церемонный сайт, Фоторегистрация, Зеркало БК, 1Хбет на сегодня.
  1xbet-mobi

  Report
 • JimmieEmeri

  JimmieEmeri - ඉරිදා, ඔක්තෝබර් 02 2022

  [url=https://1xbet-philippines.com]1xbet-philippines com[/url]

  Greeting Compensation, Wednesday - Multiply by 2, Favourable Day, Accumulator of the Day. More details on our website.
  1xbet

  Report
 • uzsport

  uzsport - ඉරිදා, ඔක්තෝබර් 02 2022

  [url=https://sportportal.uz]sportportal.uz[/url]

  Самые коренные спорт новости в Узбекистане. Сопровождение зимних также летних обличий спорта. Обзоры живых также важных мероприятию sport организаций.
  sportportal.uz

  Report
 • Wbzwgoolo

  Wbzwgoolo - ඉරිදා, ඔක්තෝබර් 02 2022

  apo-furosemide how furosemide works furosemide weight loss dosage

  Report
 • JcegWaddy

  JcegWaddy - ඉරිදා, ඔක්තෝබර් 02 2022

  best online foreign pharmacies global pharmacy rxmedico online pharmacy

  Report
 • گاباپنتین ۳۰۰

  گاباپنتین ۳۰۰ - ඉරිදා, ඔක්තෝබර් 02 2022

  بررسی اثر گاباپنتین در افزایش اثر ضد
  دردی مرفین درآزمون زمان تأخیری پس
  کشیدن دم Tail Flick در موش‌های صحرایی نر
  شدید داره الان زده به ران پاهاس خیلی شدید الان گاباپنتین 300 با ویتامین b دکتر داده به نظر شما مشکل چیه و پیش چه دوتری باید بره خیلی درد میکشه.ممنون جوابمو بدید.
  سلام.من به علت دردعضلانی پراکنده وبی قراری عصبی
  ۴ماه است داروهای گاباپنتین
  ۱۰۰وپرانول۱۰هرکدام شب یکی
  صبح یکی ونورتریپتیلین۲۵شب
  یکی مصرف می کنم.الان درکل خوبم ولی بعًضی وقتادردعصبی عضلانی عودمی کنه.اطفا راهنمایی کنیدبرای بهبودی کامل
  چکارکنم.سپاس ازراهنماییتون دکتر.
  پر مصرف ترین شکل دارویی گاباپنتین بصورت
  100 میلی گرم است که ضعیف ترین
  فرم دارویی گاباپنتین محسوب می
  شود. کپسول های 300 و 400 میلی گرم نیز در کشور تولید می شود.

  Report
 • IsraelCraky

  IsraelCraky - ඉරිදා, ඔක්තෝබර් 02 2022

  can i buy sildenafil over the counter in canada sildenafil 5 mg
  https://buysildenafil.best/# sildenafil 1000 mg
  [url=https://buysildenafil.best/#]sildenafil 50mg without prescription[/url] order sildenafil tablets

  Report
 • Acrnunrek

  Acrnunrek - ඉරිදා, ඔක්තෝබර් 02 2022

  u.s online pharmacy pharmacy online mexico live pharmacy ce online

  Report
 • Buy Essay usf

  Buy Essay usf - ඉරිදා, ඔක්තෝබර් 02 2022

  Sample business plan for counseling practice https://czxjxx.top/home.php?mod=space&uid=128010

  Report
 • Buy Essay qms

  Buy Essay qms - ඉරිදා, ඔක්තෝබර් 02 2022

  Survey of academic writing tasks http://capacitaciontotalcdmx.com/members/islandtwine37/activity/194395/

  Report
 • Buy Essay txv

  Buy Essay txv - ඉරිදා, ඔක්තෝබර් 02 2022

  How to write a research paper book pdf https://wacowla.com/chineseclassifieds/author/porchopera9/

  Report
 • Buy Essay jgf

  Buy Essay jgf - ඉරිදා, ඔක්තෝබර් 02 2022

  Write a demand letter for payment http://usbcyouthopenchampionships.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=papershelps.org

  Report
 • Buy Essay jfq

  Buy Essay jfq - ඉරිදා, ඔක්තෝබර් 02 2022

  Cover letter exampls https://drive.google.com/file/d/1Iw6Qkseb6LstJNgAb8fngJbY5W7kfloC/view

  Report
 • Buy Essay uns

  Buy Essay uns - ඉරිදා, ඔක්තෝබර් 02 2022

  Popular resume ghostwriter sites for masters http://nina-ford.ru:443/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://buyessayreviews.com/studybay-com/

  Report
 • علت بزرگی دستگاه تناسلی مردان

  علت بزرگی دستگاه تناسلی مردان - ඉරිදා, ඔක්තෝබර් 02 2022

  درد آلت تناسلی مردان و علت و راه های
  درمان آن
  برخی از بیماران تا یک ماه پس از
  عمل در حین نعوظ احساس درد خفیفی می‌کنند، اما این طبیعی است.

  اگرچه نتایج اولیه بلافاصله قابل مشاهده خواهد بود، اما نتایج نهایی حدود 5 یا 6 ماه پس از عمل پیوند
  چربی آلت تناسلی آشکار خواهد شد.
  برخی از بیماران ممکن است برای دستیابی به نتایج دلخواه خود
  به جلسات متعدد نیاز داشته باشند، زیرا ممکن
  است برخی از چربی‌ها زنده نمانند.

  یک روش جراحی کم تهاجمی دیگر نیز وجود دارد
  که می‌توان برای مردانی که کیسه بیضه آن‌ها بالاتر از لوله آلت آن‌ها قرار دارد به کار
  برد. در این روش، کیسه بیضه برداشته شده و
  دوباره در قسمت پایین‌تر به بدن متصل می‌شود و مشابه عمل جراحی قبلی، فقط قسمت بیشتری از آلت تناسلی بدون این که اندازه آن واقعاً
  بزرگ شده باشد دیده می‌شود.

  Report
 • Wbzwgoolo

  Wbzwgoolo - ඉරිදා, ඔක්තෝබර් 02 2022

  lasix side effect furosemide side effects uk lasix renogram t1 2

  Report
 • EuuyNaida

  EuuyNaida - ඉරිදා, ඔක්තෝබර් 02 2022

  medicines lisinopril lisinopril depression hydrochlorothiazide recall 2019

  Report
 • unsest

  unsest - ඉරිදා, ඔක්තෝබර් 02 2022

  164 avana priligy with phenibut generic priligy 30 mg dapoxetine drug canada

  Report
 • GeorgeWed

  GeorgeWed - ඉරිදා, ඔක්තෝබර් 02 2022

  stromectol without prescription stromectol lotion
  https://pillswithoutprescription.xyz/# how to get prescription drugs without doctor
  [url=https://doxycyclinemonohydrate.icu/#]buy doxycycline 100mg[/url] online doxycycline

  Report
 • WilbertExify

  WilbertExify - ඉරිදා, ඔක්තෝබර් 02 2022

  doxycycline monohydrate doxycycline generic
  https://doxycyclinemonohydrate.icu/# doxylin

  Report
 • ازدواج موفق

  ازدواج موفق - සෙනසුරාදා, ඔක්තෝබර් 01 2022

  ملاک های ازدواج موفق از دیدگاه دکتر فرهنگ هلاکویی!

  ازدواج موفق یک قرار است وقتی که تصمیم می گیرید به یک
  فرد و رابطه عاطفی و یک سبک زندگی در مدت
  ماندگار متعهد شوید. تعهد و پایبند بودن
  به زندگی مشترک در حفظ رابطه زناشویی بین زن و مرد
  نقش موثری دارد. یکی دیگر از مهارت های مهم در یک ازدواج موفق برقراری یک ارتباط درست بین زوجین است.

  پس سعی کنید این دیدار با آمادگی کامل و ظاهری آراسته در شان چنین جلسه مهمی برگزار گردد.
  خواستگاری زمان بروز احساسات و محبت نیست، زیرا هنوز تصمیمی گرفته نشده است...
  آنچه که واقعا هستید را بیان
  کنید، نه آنچه در آرزو‌‌‌‌های خود دوست دارید که باشید..
  خانواده هر آقا پسری باید برای ازدواجش حتما، حتما
  و حتما او را پشتیبانی کنند.....خودشان تماس نگیرند
  ... آیا در منزل کتابخانه دارند ؟ در کتابخانه به خط فکری پی می‌بریم.

  از نظر اسلام در صورت جاری شدن صیغه رابطه مرد و زن دیگر
  حرام نبوده و می‌توانند همانند یک زن و شوهر با
  هم ارتباط داشته باشند. ممکن است همسرتان به احساسات شما آسیب بزند یا
  کاری انجام دهد که شما را ناراحت کند.
  مرور اتفاقات گذشته جز آسیب به
  رابطه چیزی برای شما نخواهد داشت.

  Report
 • پرستار مراقبت ویژه در منزل مشهد

  پرستار مراقبت ویژه در منزل مشهد - සෙනසුරාදා, ඔක්තෝබර් 01 2022

  پرستار مراقبت های ویژه
  دانشجویانی که قصد دارند در رشته‌
  ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه پذیرش شوند، باید به مطالعه‌ منابع جامع بپردازند و با زمان بندی مناسب مراحل جمع بندی و تست
  زنی را پشت سر بگذارند. بخش مراقبت‌های ویژه یکی از حساس‌ترین بخش‌های
  بیمارستان است که باید در آن از پرستاران مجرب استفاده شود.

  اما به دلیل مراقبت و نگهداری از بیمار در این
  بخش، بیمارستان مجبور به پرداخت هزینه های زیادی است.

  ارزیابی و نظارت بر پیشرفت بیمار و شناسایی هرگونه
  تغییر ناگهانی در وضعیت پزشکی بیمار.
  انجام پژوهش‌های مفید و کاربردی در مورد چالش‌هایی که
  در بخش مراقبت‌های ویژه وجود دارد.
  هر پرستاری در هر موقعیتی که مشغول به کار است، یکسری وظایف
  خاصی را بر عهده دارد که باید آنها را به نحو احسنت انجام دهد.

  Report
 • Buy Essay hxr

  Buy Essay hxr - සෙනසුරාදා, ඔක්තෝබර් 01 2022

  Popular dissertation results proofreading websites online https://drive.google.com/file/d/1EfHFOyzBXzWgOwiEjmK3X1g-1SP5qOE_/view

  Report
 • Buy Essay mrs

  Buy Essay mrs - සෙනසුරාදා, ඔක්තෝබර් 01 2022

  Custom school essay editing services us http://ww17.comfortfooddietcookbook.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=papershelps.org

  Report
 • Buy Essay yqo

  Buy Essay yqo - සෙනසුරාදා, ඔක්තෝබර් 01 2022

  Literature review of online seat reservation https://bos123.com/home.php?mod=space&uid=1149004

  Report

Video Of The Day | දවසේ වීඩියෝව

එන්න අදම අපේ YouTube වැනල් එකට

පරිගණක විද්‍යාව ගැන, හැකින් ගැන, මනෝවිද්‍යාත්මක කරුණු වගේම මුල්‍ය ශාක්ෂරතාවය පිළිබඳ වීඩියෝ පාඩම් සිංහලෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඔබත් අදම මේ දැන්ම මගේ YouTube නාලිකාවත් සමඟ එකතු වෙන්න. එන්න පහත ලින්ක් එකට ගිහින් Subscribe කරන්න.

KDKTEC AND PC World Online Television

Subscribe to Weekly Email Newsletter
Joomla Extensions powered by Joobi

වීඩීයෝ නැරබීමට උපදෙස්

චිත්‍රපටි භාගත කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් IDM මෘදුකාංගය හා Firefox මෘදුකාංග භාවිතා කරන්න. විඩියෝ නැරබීමේ දී විඩියෝ ප්ලේයරයට උඩින් පැමිනෙන සියළුම වැළඳ දැන්වීම් ප්‍රවේශමෙන් වසා දමන්න.

නොමිලේ ටීවී බලන්න Dialog My TV

ඩයලොග් සිම් එකක් හරහා අන්තර්ජාලයට එක් වී ඩෙටා ගාස්තු නොමැතිව නොමිලේ ඩයලොග් ටීවී බලන්න

වැඩි විස්තර සඳහා

කාණ්ඩ අනුව ලිපි එකතුව

දින අනුව ලිපි සංරක්ෂිතය

« October 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

පැමිණීම් ගණකය

042693487
අද දිනය
ඊයේ දිනයේ
මෙම සතියේ
පසුගිය සතියේ
මෙම මාසයේ
පසුගිය මාසයේ
සියළු දිනවල
47356
134088
47356
41639680
181444
1979819
42693487
ඔබේ අයිපී අංකය: 18.208.187.128
2022-10-02 10:06
Go to top