ඔබට නැරබීමට අවශ්‍ය රූපවාහිනි වැඩසටහනේ හෝ චිත්‍රපටයේ නම සඳහන් කර පහතින් සොයන්න

අළුත්ම චිත්‍රපට හා රූපවාහිනි වැඩසටහන් නොමිලේම බලමු

In a near future, a lonely writer develops an unlikely relationship with an operating system designed to meet his every need.

Ex Machina is a 2014 science fiction film written and directed by Alex Garland.

It can be difficult to say which movies are the "best" as it is a matter of personal opinion and taste.

The Family Man Season 2 - Terrorism in Sri Lanka

The Technology Video of The Day

එන්න අදම අපේ YouTube වැනල් එකට

පරිගණක විද්‍යාව ගැන, හැකින් ගැන, මනෝවිද්‍යාත්මක කරුණු වගේම මුල්‍ය ශාක්ෂරතාවය පිළිබඳ වීඩියෝ පාඩම් සිංහලෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඔබත් අදම මේ දැන්ම මගේ YouTube නාලිකාවත් සමඟ එකතු වෙන්න. එන්න පහත ලින්ක් එකට ගිහින් Subscribe කරන්න.

KDKTEC AND PC World Online Television

වීඩීයෝ නැරබීමට උපදෙස්

චිත්‍රපටි භාගත කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් IDM මෘදුකාංගය හා Firefox මෘදුකාංග භාවිතා කරන්න. විඩියෝ නැරබීමේ දී විඩියෝ ප්ලේයරයට උඩින් පැමිනෙන සියළුම වැළඳ දැන්වීම් ප්‍රවේශමෙන් වසා දමන්න.

Go to top