මනෝවිද්‍යාත්මක හා පෞර්ෂ සංවර්ධන පාඩම්

මනෝවිද්‍යාත්මක හා පෞර්ෂ සංවර්ධන පාඩම් (46)

Be Positive

මහාචාර්ය ජෝ ඩිස්පෙන්සා ඉදිරිපත් කරන ලද මෙම විද්‍යාත්මකව තහවුරු කරන ලද ක්‍රමවේදය ඇසුරෙන් ඔබේ ජීවිතයේ ඔබ කැමති ඕනෑම ඉලක්කයක් වෙත ඉතා ඉක්මණින් ලගා විය හැකියි.

ලොව කොතැනක සිටියත් ප්‍රශ්න ඇසීම ළමයින්ගේ ස්වභාවයයි; සිරිතයි.

කාර්ය බහුල ජීනව රටාවකින් යුතු දෙමාපියනට, ජීවිත සෙනසුම පිණිස පවත්වන සති පාසල් දෙමාපිය වැඩසටහන හා සම්බන්ධ වීමට පහත විස්තර කියවන්න.

Are you in a place where you can't make any decision due to this Corona pandemic? Then you must watch this short video clip. I'm very sure that this will change your mindset.


 


Subscribe to our weekly email newsletter to be alert great videos like this.

මුලින්ම මේ වීඩියෝ එක හොඳින් නරඹන්න. මෙවැනි පැහැදිලි කිරීම තවත් කියවීමට ඔබ කැමති නම් අදම https://www.pcworld.lk වෙත පිවිසෙන්න.

Mindfulness of breathing (Ānāpāna Sati) may seem to be the most straightforward of meditation techniques, but it is also the most profound.

Page 1 of 4

The Technology Video of The Day

එන්න අදම අපේ YouTube වැනල් එකට

පරිගණක විද්‍යාව ගැන, හැකින් ගැන, මනෝවිද්‍යාත්මක කරුණු වගේම මුල්‍ය ශාක්ෂරතාවය පිළිබඳ වීඩියෝ පාඩම් සිංහලෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඔබත් අදම මේ දැන්ම මගේ YouTube නාලිකාවත් සමඟ එකතු වෙන්න. එන්න පහත ලින්ක් එකට ගිහින් Subscribe කරන්න.

KDKTEC AND PC World Online Television

Email Newsletter Subscription

Fill out the subscription form by providing your email address and name. Click on the "Subscribe" button to complete the process.


Receive HTML?

Thank you for choosing to stay updated with our latest news and offerings!
Joomla Extensions powered by Joobi

කාණ්ඩ අනුව ලිපි එකතුව

දින අනුව ලිපි සංරක්ෂිතය

« March 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Go to top