>

සැප්තැම්බර් 25 වෙනි දින ෆේස් බුක් ගිණුම් මිලියන 50ක් පමණ හැක් කරයි. ආරක්ෂා වීමට දැන්ම ඔබගේ මුරපද වෙනස් කරන්න.

As Face Book announce on 25th this September 2018, Face Book believe that this vulnerability has been started from when face book started video uploading feature in July 2017.

This attack exploited the complex interaction of multiple issues in Facebook’s code, Face Book said. The attackers exploited a vulnerability in Facebook’s code related to the “View As” feature, which is designed to let users see how their profile appears on other face book users screens. If you used the feature, hackers were able to steal your access token and potentially take over your account. An access token is the thing your browser uses to keep you logged in to your Facebook account after signing in once.


But don’t worry, According to Facebook, the exploit was patched on Thursday, September 27 and Facebook has gone ahead and reset the access token for the all users who were affected as well as all other accounts “that have been subject to a “View As” look-up in the last year.” So, if you had to manually log in to your Facebook account on Friday, September 28, it’s likely your account was compromised.


If your account were hacked, the attackers were able to retrieve an access token for your account, they could theoretically log in to your account on their machine and have full access to it.
Facebook's vice president of product says hackers also have access to any app that was linked to your account as well.


Facebook has temporarily disabled the View As’ feature as it conducts “a thorough security check.

 

To be safe you all should change your face book account password as soon as possible.

 

Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Please do not enter any marketing or illegal statements | කරුණාකර අලෙවිකරණ හෝ නීති විරෝධී ප්‍රකාශන ඇතුළත් නොකරන්න.

එන්න අදම අපේ YouTube වැනල් එකට

පරිගණක විද්‍යාව ගැන, හැකින් ගැන, මනෝවිද්‍යාත්මක කරුණු වගේම මුල්‍ය ශාක්ෂරතාවය පිළිබඳ වීඩියෝ පාඩම් සිංහලෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඔබත් අදම මේ දැන්ම මගේ YouTube නාලිකාවත් සමඟ එකතු වෙන්න. එන්න පහත ලින්ක් එකට ගිහින් Subscribe කරන්න.

KDKTEC AND PC World Online Television
Link: https://youtube.com/c/KDKTECPCWorldOnlineTelevision 

කාණ්ඩ අනුව ලිපි එකතුව

දින අනුව ලිපි සංරක්ෂිතය

« February 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

පැමිණීම් ගණකය

004103067
අද දිනය
ඊයේ දිනයේ
මෙම සතියේ
පසුගිය සතියේ
මෙම මාසයේ
පසුගිය මාසයේ
සියළු දිනවල
513
10378
10891
3540236
121496
249595
4103067
ඔබේ අයිපී අංකය: 3.214.224.224
2020-02-17 01:06

දවසේ වීඩියෝව

Subscribe to PC WORLD Magazine

Joomla forms builder by JoomlaShine
Go to top