>

ඇඩෝබි ප්ලෑෂ් ප්ලේයර් තුලින් ඔබගේ පරිගණකය තුල දුරස්තව කේත ක්‍රියාත්මක කරවීමට ඇති හැකියාවේ අවධානම

Overview
The reported vulnerability has the ability to allow an unauthenticated, remote attacker to execute arbitrary code on the target system.

Systems Affected

Adobe Flash Player Desktop Runtime versions 27.0.0.159 and earlier for Windows, Macintosh and Linux
Adobe Flash Player for Google Chrome versions 27.0.0.159 and earlier for Windows, Macintosh, Linux and Chrome OS
Adobe Flash Player for Microsoft Edge and Internet Explorer 11 versions 27.0.0.159 and earlier for Windows 10 and 8.1

Threat Level: High

Description
The vulnerability occurs due to improper memory operations by the affected software which could trigger a type confusion error condition. A remote attacker could exploit this vulnerability by convincing a user to open or visit link that contains specially crafted Flash content.
If the remote attacker is able to successfuly exploit the vulnerability it could allow him to execute arbitrary code with the privileges of currently logged-in user or could take full control of the affected system.
Adobe has confirmed the vulnerability in a security bulletin and released software updates.

Solution/ Workarounds
Users and Administrators sholud apply appropriate security updates as mentioned in the Adobe Security Bulletin APSB17-32
Users must not open email messages from suspicious or unrecognized sources.
Administrators should implement an intrusion prevention system (IPS) or intrusion detection system (IDS) to help detect and prevent attacks that attempt to exploit this vulnerability.

References
http://www.cert-in.org.in/
https://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=55624 

Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Please do not enter any marketing or illegal statements | කරුණාකර අලෙවිකරණ හෝ නීති විරෝධී ප්‍රකාශන ඇතුළත් නොකරන්න.

එන්න අදම අපේ YouTube වැනල් එකට

පරිගණක විද්‍යාව ගැන, හැකින් ගැන, මනෝවිද්‍යාත්මක කරුණු වගේම මුල්‍ය ශාක්ෂරතාවය පිළිබඳ වීඩියෝ පාඩම් සිංහලෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඔබත් අදම මේ දැන්ම මගේ YouTube නාලිකාවත් සමඟ එකතු වෙන්න. එන්න පහත ලින්ක් එකට ගිහින් Subscribe කරන්න.

KDKTEC AND PC World Online Television
Link: https://youtube.com/c/KDKTECPCWorldOnlineTelevision 

කාණ්ඩ අනුව ලිපි එකතුව

දින අනුව ලිපි සංරක්ෂිතය

« November 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

පැමිණීම් ගණකය

003400957
අද දිනය
ඊයේ දිනයේ
මෙම සතියේ
පසුගිය සතියේ
මෙම මාසයේ
පසුගිය මාසයේ
සියළු දිනවල
1142
8778
16083
2811805
115533
129217
3400957
ඔබේ අයිපී අංකය: 3.226.254.115
2019-11-19 05:12

දවසේ වීඩියෝව

Subscribe to PC WORLD Magazine

Joomla forms builder by JoomlaShine
Go to top