වැලන්ටයින් දවසේ ආදාරය හා මුදල්

Love and Money Love and Money KDKTEC

My valentine's day wishes for those who like both love and money!

Greetings, My Dear Friends!
 
I have something to discuss with you all! So if one of you has some free time, just join me in this small chat about money and love.
 
Why would anyone love money?
That does not make sense.
Money is a tool.
 
Do you love your hammer?
Your hairdryer?
Your pencil?
 
You love what it does for you.
 
I don’t love money, I love the freedom it gives me.
 
I love the health it helps provide.
 
I love the help my money can provide to others.
 
I don’t love money.
 
I love the good I can do with my money.
 
So when you had some free time let me know your thoughts about this matter using the comments option.
 
Happy Valentine’s Day!
 
The idea was gained from Robert T Kiyosakis' blog.
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Please do not enter any marketing or illegal statements | කරුණාකර අලෙවිකරණ හෝ නීති විරෝධී ප්‍රකාශන ඇතුළත් නොකරන්න.

450 comments

Video Of The Day | දවසේ වීඩියෝව

එන්න අදම අපේ YouTube වැනල් එකට

පරිගණක විද්‍යාව ගැන, හැකින් ගැන, මනෝවිද්‍යාත්මක කරුණු වගේම මුල්‍ය ශාක්ෂරතාවය පිළිබඳ වීඩියෝ පාඩම් සිංහලෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඔබත් අදම මේ දැන්ම මගේ YouTube නාලිකාවත් සමඟ එකතු වෙන්න. එන්න පහත ලින්ක් එකට ගිහින් Subscribe කරන්න.

KDKTEC AND PC World Online Television

Subscribe to Weekly Email Newsletter
Joomla Extensions powered by Joobi

කාණ්ඩ අනුව ලිපි එකතුව

දින අනුව ලිපි සංරක්ෂිතය

« February 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

පැමිණීම් ගණකය

049529391
අද දිනය
ඊයේ දිනයේ
මෙම සතියේ
පසුගිය සතියේ
මෙම මාසයේ
පසුගිය මාසයේ
සියළු දිනවල
51561
63294
160842
48536720
351895
1392823
49529391
ඔබේ අයිපී අංකය: 40.77.167.251
2023-02-07 22:21
Go to top