ඔබ අතින් ගිලිහී ගිය මුරපද ගැන ඔබගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් පරීක්ෂාවෙන් සිටී

Monitor for Your Leaked Passwords Monitor for Your Leaked Passwords KDKTEC

හැකින් හා ආරක්ෂක පාඩම්: In this video tutorial, you can learn how your web browsers like Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, and Etc... Monitor for your leaked passwords.

Today I release a new video tutorial about hacking and security. Watch | Comments | Share | - අද මම හැකින් හා ආරක්ෂාව ගැන වීඩියෝ පාඩමක් කලා. බලන්න | ක්මෙන්ට් කරන්න| ශෙයා කරන්න |. ‌Video Link:

If you would like to purchase this low-cost but high-quality point of sale system product, please do not hesitate to contact our support hotlines.

You can find more information about this KDKTEC OS POS system by visiting the below link: https://kdktec.net/kdktec-services/software-developments/kdktec-ospos-systems 

We are waiting for your comments and subscription to be motivated to do more videos like this and thank you very much for watching.

ඔබගේ අදහස් ලබා දීම් හා අපගේ චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කිරීම තුලින් අප තවත් මෙවන් වීඩීයෝ නිර්මාණය කිරීම සඳහා දිරිමත් වන අතර ඔබගේ සහයෝගය අප ඉතා අගය කොට සලකන්නෙමු.

Please visit our YouTube channel and PC World Online Magazine Websites for more video lessons like this.

Hot Lines: Call | SMS | WhatsApp: +9470 204 2691 Emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
KDKTEC Main Website: https://www.kdktec.net 
PC World Online Magazine Website: https://www.pcworld.lk 

Rate this item
(0 votes)
K Dinesh Kumara

Founder and Editor, of PC World Online Magazine

I'm an Entrepreneur and an Educator. I like ICT, Psychology, Financial Literacy, Meditation, and Yogic Sciences. Discovering, learning, experiencing, and sharing is my hobby.

Leave a comment

Dear valued users,

We welcome you to the PC World Magazine Website and appreciate your interest in commenting on our articles. This platform is intended for thoughtful discussions and exchanging ideas and information related to the topic of the article. However, please be mindful that we do not tolerate any illegal activities or marketing purposes. Misusing the comment section for such purposes will result in the immediate removal of the comment and could result in the termination of your account. We ask that you keep your comments respectful, on-topic, and relevant to the article. Additionally, please do not post personal information, hate speech, or offensive content. Thank you for your cooperation in creating a positive and productive environment for all users on the PC World Magazine Website.

Best regards,
PC World Magazine Team

The Technology Video of The Day

එන්න අදම අපේ YouTube වැනල් එකට

පරිගණක විද්‍යාව ගැන, හැකින් ගැන, මනෝවිද්‍යාත්මක කරුණු වගේම මුල්‍ය ශාක්ෂරතාවය පිළිබඳ වීඩියෝ පාඩම් සිංහලෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඔබත් අදම මේ දැන්ම මගේ YouTube නාලිකාවත් සමඟ එකතු වෙන්න. එන්න පහත ලින්ක් එකට ගිහින් Subscribe කරන්න.

KDKTEC AND PC World Online Television

Email Newsletter Subscription

Fill out the subscription form by providing your email address and name. Click on the "Subscribe" button to complete the process.


Receive HTML?

Thank you for choosing to stay updated with our latest news and offerings!
Joomla Extensions powered by Joobi

කාණ්ඩ අනුව ලිපි එකතුව

දින අනුව ලිපි සංරක්ෂිතය

« March 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

පැමිණීම් ගණකය

052708564
අද දිනය
ඊයේ දිනයේ
මෙම සතියේ
පසුගිය සතියේ
මෙම මාසයේ
පසුගිය මාසයේ
සියළු දිනවල
19846
54290
299795
51517721
1859902
1671166
52708564
ඔබේ අයිපී අංකය: 44.200.171.156
2023-03-31 09:04
Go to top