ALERT-Sri Lanka CERT|CC - වින්ඩෝස් තුලින් මුහුණු පොතේ පණිවිඩ වලට ප්‍රවේශ වීමට ලබා දී ඇති මෘදුකාංගයේ දුර්වලතාවක් හදුනා ගනී

Vulnerability in Facebook Messenger for Windows

Threat Level

MEDIUM

Software Affected

 • Facebook Messenger Desktop Application version 460.16

Overview

This vulnerability allows an attacker to execute malicious files already present on a compromised system. 

Description

According to the researchers, this vulnerability application triggers a call to load Windows Powershell from the location of “C:\python27”. This path automatically creates when installing python version 2.7 which does not commonly exist in most windows installations. 

An attacker could hijack such calls to load potentially non-existence resources to covertly execute malware to gain persistence and extended access to the system. 

Impact

 • Possibility of exposing confidential information to unauthorized parties
 • The system could be infected with malware

 Solution/ Workarounds

 • Upgrade to the latest Facebook Messenger Desktop version 480.5

           https://www.microsoft.com/en-us/p/messenger/9wzdncrf0083?activetab=pivot:overviewtab

 Reference 

Disclaimer

The information provided herein is on "as is" basis, without warranty of any kind.

Source: Sri Lanka CERT|CC

Rate this item
(1 Vote)
K Dinesh Kumara

Founder of PC World Online Magazine

I'm an educator, entrepreneur, and career guidance officer. I'm interested in ICT, psychology, financial literacy, meditation, and yogic sciences. My hobbies are discovering, learning, experiencing, sharing, and exiling.

Leave a comment

Attention readers: Starting from 15-05-2023, we will be reviewing all comments submitted through our website's comment section before publishing them. This change is due to the increased volume of spam comments we have been receiving. We appreciate your understanding and apologize for any delays this may cause. Thank you for your continued support and valuable contributions to our platform.

Dear valued users,

We welcome you to the PC World Magazine Website and appreciate your interest in commenting on our articles. This platform is intended for thoughtful discussions and exchanging ideas and information related to the topic of the article. However, please be mindful that we do not tolerate any illegal activities or marketing purposes. Misusing the comment section for such purposes will result in the immediate removal of the comment and could result in the termination of your account. We ask that you keep your comments respectful, on-topic, and relevant to the article. Additionally, please do not post personal information, hate speech, or offensive content. Thank you for your cooperation in creating a positive and productive environment for all users on the PC World Magazine Website.

Best regards,
PC World Magazine Team

98 comments

 • Nemgchila

  Nemgchila - සදුදා, මැයි 15 2023

  fluoxetine and advil fluoxetine dose fluoxetine 60 mg tablet

 • Nzxxzionix

  Nzxxzionix - ඉරිදා, මැයි 14 2023

  fluoxetine versus sertraline https://prozacfluoxetinesyu.com/ prozac changed my life

 • Edglfoedo

  Edglfoedo - සිකුරාදා, මැයි 12 2023

  venlafaxine or duloxetine https://cymbaltaduloxetinestb.com/ coming off cymbalta

 • Neggchila

  Neggchila - සිකුරාදා, මැයි 12 2023

  zoloft and heartburn zoloft and autism cbd oil and zoloft

 • Nzxzionix

  Nzxzionix - බ්‍රහස්පතින්දා, මැයි 11 2023

  drug information norvasc norvasc drug insert norvasc withdrawal symptoms

 • Encouro

  Encouro - බදාදා, මැයි 10 2023

  I am about to try Femara letrozole next week on days 3- 7 real cialis online

 • EnrcWrads

  EnrcWrads - බදාදා, මැයි 10 2023

  omeprazole 20 mg dosage can i take omeprazole with food omeprazole dogs

 • Osgthome

  Osgthome - අඟහරුවාදා, මැයි 09 2023

  lexapro and flexeril https://lexaproescitalopramogv.com/ escitalopram side effects long term

 • HenhIroke

  HenhIroke - අඟහරුවාදා, මැයි 09 2023

  seroquel 25 dosage of seroquel quetiapine rcvs

 • Nengchila

  Nengchila - අඟහරුවාදා, මැයි 09 2023

  missed a dose of zoloft zoloft use going off sertraline

 • Ejolfoedo

  Ejolfoedo - සදුදා, මැයි 08 2023

  accidentally took double dose of duloxetine https://cymbaltaduloxetinesec.com/ good rx cymbalta

 • Nzedionix

  Nzedionix - සදුදා, මැයි 08 2023

  side effects of norvasc blood pressure medication https://norvascamlodipineshe.com/ amlodipine generic name

 • EnsfWrads

  EnsfWrads - සෙනසුරාදා, මැයි 06 2023

  stopping omeprazole suddenly https://prilosecomeprazoleuxe.com/ prilosec stopped working

 • lipitorbrl

  lipitorbrl - සෙනසුරාදා, මැයි 06 2023

  where to buy lipitor - Lipitor can also interact with certain foods, including red yeast rice and high-fat meals.

 • Oltgthome

  Oltgthome - සෙනසුරාදා, මැයි 06 2023

  escitalopram and citalopram what's the difference https://lexaproescitalopramtns.com/ is lexapro safe during pregnancy

 • HezaIroke

  HezaIroke - සෙනසුරාදා, මැයි 06 2023

  drinking on quetiapine https://seroquelquetiapinedik.com/ quetiapine 25mg tablets

 • Ecrtfoedo

  Ecrtfoedo - සිකුරාදා, මැයි 05 2023

  duloxetine 60mg cymbalta sexual side effects duloxetine hcl price

 • Ntcschila

  Ntcschila - සිකුරාදා, මැයි 05 2023

  can i drink alcohol while taking sertraline zoloft 50 zoloft generic names

 • Ntvsionix

  Ntvsionix - සිකුරාදා, මැයි 05 2023

  is norvasc recalled https://norvascamlodipinetce.com/ norvasc price

 • EubkWrads

  EubkWrads - අඟහරුවාදා, අප්‍රේල් 18 2023

  cialis vs sildenafil https://hoscillia.com/ cialis black reviews

 • pg-slot.game

  pg-slot.game - ඉරිදා, අප්‍රේල් 09 2023

  เว็บ สล็อต pg แตก ง่าย เกมสล็อตออนไลน์เป็นเกมการเดิมพันที่ทำเงินได้ไวที่สุด pg slot ยุคที่คนจำเป็นต้องอยู่แต่ในบ้าน และก็หันมาหาเงินผ่านหนทางออนไลน์ เกมนี้จึงเป็นทางเลือก

 • pg-slot.game

  pg-slot.game - ඉරිදා, අප්‍රේල් 09 2023

  เว็บ สล็อต pg แตก ง่าย เกมสล็อตออนไลน์เป็นเกมการเดิมพันที่ทำเงินได้ไวที่สุด pg slot ยุคที่คนจำเป็นต้องอยู่แต่ในบ้าน และก็หันมาหาเงินผ่านหนทางออนไลน์ เกมนี้จึงเป็นทางเลือก

 • Qeneionix

  Qeneionix - සෙනසුරාදා, අප්‍රේල් 08 2023

  can you take losartan and sildenafil together can i take 20mg sildenafil twice a day max dosage sildenafil

 • Jnnwthome

  Jnnwthome - සෙනසුරාදා, අප්‍රේල් 08 2023

  which is best sildenafil or tadalafil or vardenafil tadalafil vasodilator vardenafil and tadalafil together

 • AnwnIroke

  AnwnIroke - සෙනසුරාදා, අප්‍රේල් 08 2023

  tadalafil without prescription viagra vs tadalafil tadalafil india

The Technology Video of The Day

එන්න අදම අපේ YouTube වැනල් එකට

පරිගණක විද්‍යාව ගැන, හැකින් ගැන, මනෝවිද්‍යාත්මක කරුණු වගේම මුල්‍ය ශාක්ෂරතාවය පිළිබඳ වීඩියෝ පාඩම් සිංහලෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඔබත් අදම මේ දැන්ම මගේ YouTube නාලිකාවත් සමඟ එකතු වෙන්න. එන්න පහත ලින්ක් එකට ගිහින් Subscribe කරන්න.

KDKTEC AND PC World Online Television

Email Newsletter Subscription

Fill out the subscription form by providing your email address and name. Click on the "Subscribe" button to complete the process.


Receive HTML?

Thank you for choosing to stay updated with our latest news and offerings!
Joomla Extensions powered by Joobi

කාණ්ඩ අනුව ලිපි එකතුව

දින අනුව ලිපි සංරක්ෂිතය

« September 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Go to top