කංචායුඩ - ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රථම ත්‍රිමාන පරිගණක ක්‍රිඩාව පිළිබඳ සමාලෝචනය

Kanchayudha is Sri Lanka’s First 3D Video game that became a Nationwide hit.

Capturing the essence of a forgotten ancient era and recreating iconic local characters and events from the past, Kanchayudha remains one of the biggest games developed in Sri Lanka to date. Brought to life by the cutting-edge innovation and unsurpassed creativity of the Arimac team, the game immersed players in an epic historical saga that transported hundreds of years back in time. Kanchayudha turned out to be a nationwide hit, with a reach of 1.6 million and a fan base of 105,000 on Facebook and the game also had a total of 25,000 downloads.

Key Features :

Kanchayudha unveils the story of an ancient Sri Lankan warrior who is on a mission to find a secret and powerful weapon.

Whilst facing various challenges on his journey, stories from his past are revealed and test him continuously, forcing him to face the consequences of his actions.

This was the first game built using AIDF technology – it became a historical first that created waves in both local and regional gaming circuits.

To download Kanchayuda game for FREE or Purchase full licence please visit following website.

https://store.arimaclanka.com/ or Visit following links. The game file is split in parts. Download them separately and extract.

Download Links: Part 01 | Part 02 | Part 03 | Part 04

Source: https://arimaclanka.com/productGaming

Rate this item
(0 votes)
K Dinesh Kumara

Mr. K Dinesh Kumara

Founder and Editor,

PC World Online Magazine

I'm an Entrepreneur & an Educator. I like Psychology and ICT. I'm a Workaholic too. Learning is my Hobby.

Address: 5th Mile Post, Nannapurawa, Bibile, Sri Lanka. 91519.

Telephone and SMS: 070 204 2691

Skype ID: kdktec

E-Mail: kdkrun@gmail.com

Website: https://www.pcworld.lk

My Upwork Profile: https://www.upwork.com/freelancers/~01346a1284f2b07b13

 

Social Network Channels

FaceBook: https://www.facebook.com/KDineshKumara

YouTube: https://youtube.com/c/KDKTECPCWorldOnlineTelevision

Twitter: https://twitter.com/kdktec

Leave a comment

Please do not enter any marketing or illegal statements | කරුණාකර අලෙවිකරණ හෝ නීති විරෝධී ප්‍රකාශන ඇතුළත් නොකරන්න.

490 comments

Video Of The Day | දවසේ වීඩියෝව

එන්න අදම අපේ YouTube වැනල් එකට

පරිගණක විද්‍යාව ගැන, හැකින් ගැන, මනෝවිද්‍යාත්මක කරුණු වගේම මුල්‍ය ශාක්ෂරතාවය පිළිබඳ වීඩියෝ පාඩම් සිංහලෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඔබත් අදම මේ දැන්ම මගේ YouTube නාලිකාවත් සමඟ එකතු වෙන්න. එන්න පහත ලින්ක් එකට ගිහින් Subscribe කරන්න.

KDKTEC AND PC World Online Television

Subscribe to Weekly Email Newsletter
Joomla Extensions powered by Joobi

කාණ්ඩ අනුව ලිපි එකතුව

PCWORLD SMS Alert Service

දින අනුව ලිපි සංරක්ෂිතය

« October 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

පැමිණීම් ගණකය

042688528
අද දිනය
ඊයේ දිනයේ
මෙම සතියේ
පසුගිය සතියේ
මෙම මාසයේ
පසුගිය මාසයේ
සියළු දිනවල
42397
134088
42397
41639680
176485
1979819
42688528
ඔබේ අයිපී අංකය: 91.210.251.11
2022-10-02 08:34
Go to top