බූලූ වේල් ගේම් එක ගැන ඇත්ත කථාව

In this article you can find all the information about Blue Whale Game.

Sri Lanka’s CERT warns danger games following ‘Blue Whale’ suicide scare - Click here to read more

Several posts on social media platforms were circulated last week which claimed that a student of a leading school had committed suicide as part of the challenge. Though efforts to corroborate the reports deemed futile, child protection authorities have already commenced investigating the reports.

Accordingly, the National Child Protection Authority (NCPA) has commenced investigations into the matter.

When contacted, the police also stated that they had not received any information on such incidents.

However, the importance of parents having a watchful eye on their children’s online activities have once again come to the discussion table.

 

Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Please do not enter any marketing or illegal statements | කරුණාකර අලෙවිකරණ හෝ නීති විරෝධී ප්‍රකාශන ඇතුළත් නොකරන්න.

එන්න අදම අපේ YouTube වැනල් එකට

පරිගණක විද්‍යාව ගැන, හැකින් ගැන, මනෝවිද්‍යාත්මක කරුණු වගේම මුල්‍ය ශාක්ෂරතාවය පිළිබඳ වීඩියෝ පාඩම් සිංහලෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඔබත් අදම මේ දැන්ම මගේ YouTube නාලිකාවත් සමඟ එකතු වෙන්න. එන්න පහත ලින්ක් එකට ගිහින් Subscribe කරන්න.

KDKTEC AND PC World Online Television
Link: https://youtube.com/c/KDKTECPCWorldOnlineTelevision 

කාණ්ඩ අනුව ලිපි එකතුව

දින අනුව ලිපි සංරක්ෂිතය

« October 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

පැමිණීම් ගණකය

003253345
අද දිනය
ඊයේ දිනයේ
මෙම සතියේ
පසුගිය සතියේ
මෙම මාසයේ
පසුගිය මාසයේ
සියළු දිනවල
277
4158
35228
2678686
97138
139505
3253345
ඔබේ අයිපී අංකය: 3.209.80.87
2019-10-19 02:23

දවසේ වීඩියෝව

Subscribe to PC WORLD Magazine

Joomla forms builder by JoomlaShine
Go to top