>

ආනා පානා සති භාවනාව සඳහා සරල උපදෙස්

  1. ඔබට වැඩි වෙලාවක් සැහැල්ලුවෙන්, පහසුවෙන් සිටිය හැකි, කොන්ද හා හිස සෘජුව පවතින ඉරියව්වක පිහිටන්න. දෙඅත් අතැගිලි අතරින් යවන්න. හැකි නම් පාද එරමිනියා ආකාරයෙන් තබා ගන්න.
  2. දෑස් පියා ගන්න. හොඳ ගැබුරු හුස්ම කිහිපයක් ගන්න. ඉන්පසු ඔබ අවිඤඥානිකව ලබා ගන්නා හුස්ම නිරීක්ෂණය කරන්න. මේ සඳහා ඔබගේ නාස කුහර අතර ඇතුලතට නෙරුනු ප්‍රදේශයට අවධානය යොමු කරන්න. එම ස්ථානයට දැදෙන සංවේදනා පිළිබඳව අවධානයෙන් සිටින්න.
  3. නාස් වලින් පමණක් හුස්ම ගන්න. පිට කරන්න. හුස්ම ගන්නා විට ඉහත සඳහන් කළ ස්ථානයට දැනෙන සිසිලසත්, හුස්ම පිට කරන විට දැනෙන රස්නයත් පිළිබඳ අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරන්න. සිසිලස දැනෙන විට හුස්ම ගත් බවත්, රස්නය දැනෙන විට හුස්ම පිට කළ බවත් නිරීක්ෂණය කරන්න. සවිඤඥානිකව හුස්ම නොගන්න.
  4. මුලින් ගත් ගැබුරු හුස්ම කෙමෙන් කෙමෙන් සියුම් වන අයුරු නිරීක්ෂණය කරන්න. මෙලෙස සිටිනා විට සිතට එන සිතුවිලි හදුනා ගෙන ඒවා සිතින් ඉවත් කර නැවත නැවතත් ඉහත සඳහන් කළ ස්ථානය කෙරෙහි තම අවධානය යොමු කරන්න.
  5. හොඳින් පුහුණු කල විට හුස්ම ඉතා කෙටි වී ගොස් ඔබගේ දෑස් අතර නළල ප්‍රදේශයේ ඔබටම ආවේනික මින් පෙර නොවු අපූර්ව කිසියම් සංවෙදනාවක් දැනෙනු ඇත. වසා සිටින දෑස් වලින් මෙතෙක් දැක සිටි රත් වර්ණයට අමතරව වෙනත් වර්ණ පෙන්නෙයි. හුස්ම නොගන්නා තරම් සියුම් වෙයි.
  6. මෙම අවස්ථාව නිර්මර් ස්තිති හෙවත් සිතුවිලි නොමැති අවස්ථාව යනුවෙන් හදුන්වනු ලබන අතර මේ අවස්ථාවේදී Cosmic Energy හෙවත් විශ්ව ශක්තිය සීමා රහිතව ඔබට ලැබෙනු ඇත.
  7. ඉදිරියටත් මේ තත්වයේම හිද සතුට හා මනා සෞඛ්‍ය සැප සම්පත ලබා ගන්න. දිගටම මේ ආකාරයෙන් භාවනා කර වෙනත් ධ්‍යාන වලට ද පිවිසෙන්න.

ස්තූතීයි.

කේ දිනේෂ් කුමාර.

Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Please do not enter any marketing or illegal statements | කරුණාකර අලෙවිකරණ හෝ නීති විරෝධී ප්‍රකාශන ඇතුළත් නොකරන්න.

Articles Archive

Articles Calendar

« February 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
004183913
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1338
24091
25429
3592176
202342
249595
4183913
Your IP: 34.204.183.113
2020-02-24 02:33

Video Of The Day

Subscribe to PC WORLD Magazine

Joomla forms builder by JoomlaShine
Go to top