>

රුපියල් 20,000 ට POS සිස්ටම් එකක්

ලොව මිලියන ගණනක් වෙළදුන් භාවිතා කරන OS POS දැන් ශ්‍රී ලාංකික ඔබටත්.

පද්ධතියේ අන්තර්ගතය

 • තොග කළමනාකරණය - Stock management (Items and Kits)
 • බදු අය කිරීම් - VAT, customer and multi tiers taxation
 • විකුණුම් රෙගිස්ටරය - Sale register with transactions logging
 • මිල කැදව්ම් හා ඉන්වොයිස - Quotation and invoicing
 • සේවක වැටුප් හා වෙනත් වියදම් - Expenses logging
 • ලදුපත්, බිල් හා ඉන්වොයිස මුද්‍රණය, ඉමේල් කිරීම හෝ SMS මඟින් - Receipt and invoice printing and/or emailing
 • බාර් කෝඩ් නිර්මාණය හා මුද්‍රණය - Barcode generation and printing
 • සැපයුම්කාර හා පාරිභෝගික දත්ත සංචිතය - Suppliers and Customers database
 • එකවර ඕනෑතරම් අයට භාවිතය - Multiuser with permission control
 • අවශ්‍ය සියළුම වාර්තා - Reporting on sales, orders, expenses, inventory status
 • භාණ්ඩ ලැබීම් සටහන් - Receivings (GRN)
 • ත්‍යාග පත්‍ර - Giftcard
 • රිවොඩ්ස් - Rewards
 • රස්ටූරන්ට් නම් මේස අනුව - Restaurant tables
 • SMS ඇලට් - Messaging (SMS)
 • සිංහල හෝ English ඇතුළු ඔබ කැමති ඕනෑම භාශාවකින් - Multilanguage
 • වෙබ් බේස් තාක්ෂණය - Web Base Technology
 • වෙළඳ සැලේ වෙන දේවල් ගෙදර ඉදන් අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ ඕනෑම උපකරණයකින් බලන්න
 • පැය 24X7X365 සහය සේවය
 • ඉගෙන ගන්න ඕනෑ තරම් වීඩියෝ පාඩම්

ඇතුළු දිනෙන් දින අළුත් වන සේවා රැසක්ම දැන් ඔබේ අතට

මේ ඔක්කොම රු 20,000 ට ? අදහන්නත් බෑ නේද?

මිලදී ගන්න කලින් ට්‍රයි කරලා බලන්නත් පුළුවන් හොදේ!

ස්තාපිත කරගන්න දැන්ම අප අමතන්න. KDKTEC – 070 204 2691 දිනේෂ් අමතන්න.

වැඩි විස්තර සඳහා WWW.KDKTEC.NET වෙබ් අඩවියට අදම පිවිසෙන්න.

Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Please do not enter any marketing or illegal statements | කරුණාකර අලෙවිකරණ හෝ නීති විරෝධී ප්‍රකාශන ඇතුළත් නොකරන්න.

Go to top